Kirúgott vezető, kirúgott dolgozó 2018 – nem ritka a joggal való visszaélés!

 

Kirúgott dolgozó, kirúgott vezető ma nem ritka hír.

Munkaügyi per előtt azonban a dolgozó gyors reakciója, okos döntései elengedhetetlenek.

Panaszosok személyes beszámolói között kibontakozik a szomorú valóság, hogy a kisebb keresetűek már alig bírnak megfelelő jogorvoslatot elérni.

(Zaklatásos jellegű egyedi ellenőrzések munkavállalónál stb.)

 

CAMERA
Bejárás vidéki városokba önmagában nagyobb teher! Munkavállaló jól teszi, ha érdekeiről pontosan tájékozódik!

 

Munkaügyi perek döntő többsége a kirúgás munkahelyről, felmondások miatt alakul ki.

A joggal való visszaélés panaszai már áthatják az egész polgári jogi viszonyokkal érintett élethelyzeteket (Pl. ingatlan értékesítés, rosszhiszemű feljelentgetések stb.), azonban részletes bírói gyakorlata a munkajog területén érvényesül.

Munkahely és vita a személyiségi jogok sérelmét, az emberi méltóság sérelmét is előidézheti!

 

Joggal való visszaélés jelen bírói gyakorlata a munkavállaló érdekeire tekintettel van, ezért az ilyen ügyekben a per megindítása előtt érdemes megkeresni irodánkat!

Munkáltatók számára is érv, hogy a munkavállaló jogos érdekeit a joggal való visszaélés tilalma támogatja a munkaügyi viták során.

 

Kirúgás, felmondás ügyeiben a körülmények, a szerződéses viszonyok, az emberi méltóság védelme a dolgozó érdekében szakembereinkkel közösen átgondolásra érdemes – a per lehetőség szerinti elkerülésével!

Vidékről és Budapestről keresse irodánkat a profi jogi megoldásért, a perek egyszerűsítéséért, kiváltásáért!                  Mi együtt gondolkodunk Önnel!

Kérjen időpontot a 06-305-992842 (munkanapokon 10h-18h)

 

 

Reklámok

Munkaügyi vita 2018! Polgármester, jegyző a bíróság előtt?

 

Magyarországon egyre szélesedik a jogviták frontvonala az önkormányzatok világában.

Emberi méltóság sérelme, személyiségi jogok sérelme szinte már jellemző az ilyen esetekben.

Jogviták – a bíróság által helyzete miatt nem felismerhető forrása gyakran a politika – a polgármester, jegyző életében egyre gyakrabban fordulnak elő, ha a képviselőtestület politikai színezete egységes és hozzájuk képest más politikai árnyalatú.

Polgármester, jegyző bíróság előtt két fő irány mentén találhatja magát, a harmadikról már jobb nem is beszélni!

Közigazgatási perek a képviselőtestület és határozatai miatt.

Munkaügyi perek a polgármester, vagy jegyző foglalkoztatása, vagy foglalkoztatás körében hibái miatt.

 

Vidéken a képviselőtestület és polgármester konfliktusa igen gyakran mindkét jogvita, mindkét per megindítását létrehozza!

Megfelelő jogtudatosság, megfelelő érdekvédelem egyik kérdése ilyenkor melyik per legyen felfüggesztve a párhuzamos eljárásokból?!

Eltérő érdekek, eltérő korlátok a bizonyításban a rossz döntések eredménye.

 

Irodánk szakmai tapasztalata (jogtudatosság, érdekvédelem elsődlegességével) minden dolgozónak, polgármesternek, jegyzőnek sokat jelent, amikor munkahelyén jogsérelem érte!

Kérjen időpontot a 06-305-992842 (munkanapokon 10h-18h)!   Bejelentkezés elektronikus úton:    perek.szerzodes@index.hu

Vita trend 2018? Polgármester, jegyző, köztisztviselő a bíróságon?

 

Lassan híradásokban követni sem egyszerű, hogy vidéki polgármesterek, jegyzők, vagy önkormányzati dolgozók milyen jogvita részeseivé válnak településeiken.

Szakmai elkötelezettségünk a függetlenségre és politika nélküli, pragmatikus szakmaiságra épül, amikor ügyfeleink között köztiszteletben álló emberek bukkannak fel.

Egy település vezetésében kialakuló képviselőtestület és polgármester közötti vitákban, szerencsés mozzanat az időben megbízott pártatlan szakmaiság és a per elkerülése, vagy per közbeni gyorsabb lezárása!

 

Aláírás későbbi időszakokban sokszor válik vita tárgyává egy polgármester, jegyző életében!

 

Ma a polgármester, a jegyző olyan szakmai és társadalmi kihívások között dolgozik, ahol a hiba lehetősége munkajogi, vagy közigazgatási szempontból naponta áll fenn.

Különösen döbbenetes, hogy foglalkoztatási kérdések, helyi iparfejlesztési kísérletek miatt is könnyen indul eljárás és lehet vádlott egy polgármester.

 

Szakmai munkával a munkaügyi perek, a nem büntető eljárások (kártérítések, károkozások stb.) előtti jogviták rendezését, a vitába kerültek érdekeinek védelmét felkészült és független szakmai munkacsoport segítségével biztosítjuk szabad piaci feltételek mellett, a szerződéses  szabadság Kúria által kimondott elvei mellett!.

Eltelt 4 évben a jelenség, hogy politikusok kisegítő személyei, polgármesterek, jegyzők, önkormányzati dolgozók bíróságon találják magukat, gyakran emberi méltóságuk sérelmei közepette – erősödött! (Perek előtt jó figyelemmel lenni arra, hogy a váratlanul elzárt adatokat a bíróság nem biztos, hogy be fogja szerezni a pereskedésben pl. képviselőtestületi határozatok előtti ismertetők stb.)

 

Irodánk szakmai tapasztalata, különböző szakterületek munkájában az érdekvédelem és jogtudatosság elsőbbsége, minden dolgozónak, vezetőnek sokat jelent, amikor munkahelyén jogsérelem érte!

Vidékről és Budapestről keresse irodánkat a profi jogi megoldásért, a perek egyszerűsítéséért, kiváltásáért!                  Mi együtt gondolkodunk Önnel!

Kérjen időpontot a 06-305-992842 (munkanapokon 10h-18h)!

 

Dolgozó ügye év végén! Decemberi vita, decemberi per munkahelyeken 2017!

2017 év végén a dolgozók méltósága, nők munkahelyen megőrzött méltósága új nyilvánosságot kapott. (Színházi szexuális zaklatások, közalkalmazotti és irodai dolgozói esetek stb.)

Év végén a dolgozók élete mindig változhat.

Ki tudja azt megmondani, hogy a dolgozói felmondások hátterében mennyi a dolgozók emberi méltóságát ért sérelem, mennyi a szexuális zaklatás és annak határesetei?

 

Munkaügyi vita, munkaügyi per év végén ezért nem számít különlegességnek!

Okai sokrétűek, a vita ünnepek előtti bíróságon kívüli rendezése szakembereinkkel gyorsan és hatékonyan célszerű és ajánlott!

 

Dolgozók felmondása kereskedelemben, vállalkozásoknál sok vita mellett történik vidéken!

 

December elején, december közepén sem szabad egy felmondás vita megtörténte után késlekedni!

Rövid határidő áll az ilyen jogvita rendezésére nyitva, később a perekben a célszerűség és ügygazdaságosság sok mindent behatárol.

Év végén az irodánk szakemberei a kirúgott, jogaiban sértett és vita közepén álló dolgozók számára biztosítja a segítőkész ügyfélszolgálatot!

 

Szakmai tapasztalat, hogy beadott kereset után is a dolgozó-munkaadó jogvita meghozhatja eljárásunkban az eredményt, s jó egyezség jöhet létre! (Különösen vállalati lakáskölcsönök esetei felmondásnál stb.)

Bonyolult helyzet bőven adódik a felmondásoknál, mivel egyre több kedvezmény, jog kapcsolódik a munkaerőhiány miatt a munkaviszonyokhoz 2017 év végén!

Decemberben irodánk fogadja a munkajogi vita résztvevőit Magyarországról!

 

Köztisztviselők és munkaadójuk közötti jogvita legjobb, ha szakszerű vitarendezési eljárásban és ADR egyezséggel zárul le!

A köztisztviselők számára az elmúlt évek nem feltétlenül a nyugodt és kiegyensúlyozott munkavégzés időszakai voltak.

 

Léteznek olyan munkajogi jogviták, melyek annak ellenére régen rendezhetőek lettek volna, hogy ismételten fordulnak meg az I. fok és II. fok jogorvoslati szintjei között.

 

 

Vigyázat! Elvesztett állás nagy kockázat, időben forduljon szakmai stábunkhoz!
Vigyázat! Elvesztett állás nagy kockázat, időben forduljon szakmai stábunkhoz!

 

 

Előadott jogsérelmek sokaságában ott van a hatalmi arrogancia, vagy a személyes indulatok.

 

Köztisztviselők esetében (jegyzők és más területek) felkészült és nagy szakmai tapasztalattal bíró munkavállalókról beszélünk, amikor a munkahelyen a konfliktus kialakul, a felmondás vártan, vagy váratlanul közlésre kerül.

 

Köztisztviselők szakmai gyakorlata nehezen pótolható, a több tíz év szakmai ismeretei egy átgondolatlan elbocsájtás miatt, kifejezetten hiányoznak a közigazgatásból, helyi önkormányzatok munkájából!

 

Erre fogalmaz meg jogalkotói választ az új közigazgatási perrendtartásban, amikor erős bírósági kontroll alá vonja az önkormányzatok és hatóságok közigazgatási eljárásait!

 

Szakmai közösségünk fontos célkitűzése, hogy a köztisztviselők jogsérelmei egyszerűen és hatékonyan a profi, jogvita rendezés eljárásában kaphasson megoldást!

 

 

Jogvitára a bonyolult jogszabályi környezet Mötv. és Kttv. alapján bőven adódik lehetőség, ehhez  elég egy érzelmi, vagy hiúsági konfliktus és ok keresés.

 

Munkánk során a munkavállaló emberi méltósága, a köztisztviselők, közalkalmazottak méltósága védendő érték számunkra!

Köztisztviselők egyéni teljesítményértékelése, megrendült bizalmi viszony érvei, sok jogvitára adnak okot! (10/2013 KIM rendelet)

 

Köztisztviselő, közalkalmazott vidéken is kerülhet jogsértő helyzetbe! Forduljon hozzánk!
Köztisztviselő, közalkalmazott vidéken is kerülhet jogsértő helyzetbe! Forduljon hozzánk!

 

 

Bírósági pereskedés azonban költségeiben, kiadásaiban egy elbocsájtott ügyfélnek igen komoly pénzügyi teher!

 

Bírósági keresetek előtt, velünk profi módon próbálhatja meg, a reális mértékű összegek igényével kiváltani magát a hosszabb bírósági eljárást!

 

 

Irodánk szakmai tapasztalata minden dolgozónak sokat jelent, amikor munkahelyén jogsérelem érte!

 

Vidékről és Budapestről keresse irodánkat a profi jogi megoldásért, a perek egyszerűsítéséért, kiváltásáért!                  Mi együtt gondolkodunk Önnel!

Kérjen időpontot a 06-305-992842 (munkanapokon 10h-18h)!

 

 

 

 

Hol az emberi méltóság, a személyiségi jogok az önkényes kirúgás, váratlan elbocsátások ügyeiben?

Magyarországon szinte nincs olyan munkahely, ahol ne történne munkahelyi konfliktus, néha a dolgozó emberi méltóságának sérelme, személyiségi jogainak sérelme!

 

Munkaügyi jogvita szabályai kevésbé segítik elő a munkahely megőrzését, kialakult felmondásos vita esteiben.

 

Vidéki dolgozó, vidéki alkalmazott számíthat ránk!
Vidéki dolgozó, vidéki alkalmazott számíthat ránk!

 

Minden vezető, beosztott dolgozó esetében fontosnak tartjuk, hogy a munkaügyi konfliktusoknál mérlegeljen, törekedjen a konfliktusok elkerülésére!

 

Ez nem jelenti a durva, megalázó, szexuálisan megalázó dolgozói sérelmek elfogadását, azok ellen határozottan kell a dolgozó részéről fellépni.

 

Munkahelyi légkörben a túl személyes légkör gyorsan vezethet el elburjánzó munkahelyi konfliktusig.

Munkaügyi vita szabályai több jogszabályon keresztül határozhatóak meg.

 

 

Bírósági tárgyalást zárja le!
Bírósági tárgyalást zárja le!

 

 

Fontos információ, hogy durva és megalázó munkahelyi helyzetben,  a felmondás előtt, per előtt keresse fel szakmai irodánkat az ország bármely munkahelyéről!

 

Több szakma képviselői együtt dolgoznak a dolgozók vita és peres ügyeiben, a bírósági per kiváltása érdekében. (Közgazdász-orvos-igazságügyi mediátorok-könyvvizsgáló – ügyvédek – jogvédők stb.)

 

 

Munkaügyi viták egyik csomópontja a felmondásoki témaköre!   2017 évben a felmondás szabályai ismét változtak!

 

Legyen szó közös megegyezéses felmondásról, ennek színlelt változatairól, vagy rendkívüli felmondás jogvitáiról!

 

Minden munkavállalónak, alkalmazottnak rendelkezésére állunk, mielőtt munkaügyi bírósághoz fordulna!

 

 

Irodánk szakmai tapasztalata minden dolgozónak sokat jelent, amikor munkahelyén jogsérelem érte!

 

Vidékről és Budapestről keresse irodánkat a profi jogi megoldásért, a perek egyszerűsítéséért, kiváltásáért!                  Mi együtt gondolkodunk Önnel!

Kérjen időpontot a 06-305-992842 (munkanapokon 10h-18h)!

 

 

 

Vita a munkahelyen! Vita a kollégákkal! Kirúgás és munkaügyi perek a vége?

Változnak az idők a dolgozó és munkahelye jogi környezetében.

Munkahelyi rideg légkör, durva alárendeltség sokak életét teszi tönkre alkalmazottként, munkavállalóként!

 

Európa több államában elősegítjük a perek kiváltását a magyar munkavállaló számára!

 

Cégek munkajogi vitáiban a szabályzatok hiányai, a nem megfelelő vezetői ismeretek jól kimutathatóak!

Felmondás variációi még sokszor az emberi méltóság durva megsértésével zajlanak le.

 

Egykor jól termelő gyárak munkatársait már kirúgták.
Egykor jól termelő gyárak munkatársait már kirúgták.

 

Dolgozók, kirúgott vezetők munkahelyi vitáiban számíthat felkészültségünkre, profi szakembereinkre!

 

Nagy állami vállalatok termelik ki a súlyos kártérítésekre jogosan követeléseket indító másod, harmad vezetőket!

 

Munkaszerződéseken önmagában nem múlik a munkajogi viták kialakulása, de nagy mértékben hozzájárulhat! (Túl szigorú szabályozás stb.)

 

Bejárás vidéki városokba önmagában nagyobb teher!
Bejárás vidéki városokba önmagában nagyobb teher!

 

Munkavállalók számára részletes információkat és a jogvita rendezés széles szakmai hátterét biztosítjuk a felmondás, a kártérítés ügyeiben!

 

Különös figyelemmel fogadjuk a kismamák, nyugdíj előtt állók, alkotó emberek munkajogi ügyeit, hogy jó megoldást alakítsunk ki!

 

Érdemes bármely munkaügyi peres ügyben,kirúgásnál irodánkhoz fordulnia:    ugyfelek@index.hu

Hívja a főoldalon található ügyfélszámot saját esetével!

 

Megdöbbentő munkahelyi ügyek a sajtóban! Emberi méltóság és kártérítési viták 2016!

Sem újságíróknak, sem más területen dolgozóknak nem szabadna, a munkahelyi jogvitákban emberi méltóságuk megsértését megtapasztalni!

 

Emberi méltóság megsértése esetei a munkajogi konfliktusokban gyakorinak mondható, a beérkezett dolgozói előadások, panaszok alapján.

 

 

A dolgozó, a közalkalmazott nem fejős tehén! Munkahelyi jogvitákban időben forduljon irodánkhoz!
A dolgozó, a közalkalmazott nem fejős tehén! Munkahelyi jogvitákban időben forduljon irodánkhoz!

 

 

Magyarországon a bíróságok fokozottan figyelnek az emberi méltóság jogsérelmére, mivel a munkahelyeken erős alárendeltségek jönnek létre.

 

Irodánk szakmai elkötelezettsége, hogy beosztott vezetők, dolgozók, alkalmazottak emberi méltóságában esett jogsérelmek vitáit is hatékonyan, szakmai eszközökkel rendezze!

 

 

Indokolatlan bérkülönbségek azonos feladatkörnél, antipátia alapú hátrányok okozása munkahelyen elvezet az emberi méltóság súlyos sérelmeihez.

 

Bizonyított főnöki terror, hátrányok okozása olyan jelenségek, melyek a jogviták sokaságában bukkan fel az esetek közös konzultációján.

 

 

Felmondás, mint az emberi méltóság sérelmeinek leggyakrabb mozzanata a munkaügyi esetekben!

 

Bírósági keresetek előtt, velünk profi módon próbálhatja meg a reális mértékű összegek igényével kiváltani magát a hosszabb bírósági eljárást!

 

 

Irodánk szakmai tapasztalata minden dolgozónak sokat jelent, amikor munkahelyén jogsérelem érte!

 

Vidékről és Budapestről keresse irodánkat a profi jogi megoldásért, a perek egyszerűsítéséért, kiváltásáért!                  Mi együtt gondolkodunk Önnel!

Kérjen időpontot a 06-305-992842 (munkanapokon 10h-18h)!

 

 

Munkahelyről kirúgott vezető, dolgozó alkalmazott – jogsérelmek megoldása!

Magyarországon sem könnyű munkavállalóként, alkalmazottként a munkaadók elvárásainak, néha szeszélyeinek megfelelni!

 

Munkavállalók jogsérelmeinek megbeszélésein, bizony az indulatok sem maradnak el, nem elfelejtve a durva személyiségi jogi sérelmeket egyes kirívó ügyekben!

 

Munkavállaló itthon, vagy külföldön sok jogvitával kerül szembe!
Munkavállaló itthon, vagy külföldön sok jogvitával kerül szembe!

 

Változás történt az európai joggyakorlatban az internetes munkahelyi megfigyelés körében.

Munkahelyen a levelezés megsértése az EJEB egy döntése alapján önmagában nem minősül jogsértőnek.

 

Magánlevelezés éppen ezért munkahelyről egyáltalán nem ajánlott.

Lényeges a munkahelyi postafiók kiemelése ebben az értelmezésben!

 

 

Munkaviszony létesítése a munkaadók számára több adatszolgáltatást jelent 2016-tól.

Éppen ezért meg kell fontolni munkavállalóként, hogy milyen munkát és milyen végzettséggel, képzettséggel vállal el!

 

 

Számos jogsérelem kapcsolódik tavasz és nyár időszakában a munkáltatói szabadság kiadások gyakorlatát illetően!

 

 

Fontos, hogy a munkáltatónak és munkavállalónak egyformán jogi lehetősége van felmondani.

Kerülje el a felmondáskor ú.n. felmondási mintát alkalmazni, később a tévedések elveszik a valódi jogkeresés, vitarendezés esélyét!

 

Munkavállalóként felmondás előtt keresse irodánkat!  Konfliktusok, jogsérelmek közös feldolgozása a jó felmondás, vagy még inkább a munkahely megőrzését eredményezheti!

 

Alkalmazott és dolgozó sok jogsérelmet élhet át!
Alkalmazott és dolgozó sok jogsérelmet élhet át!

 

 

VÁRJUK ÖNT SAJÁT MUNKAÜGYI VITÁJÁVAL, MUNKAÜGYI PERÉVEL!

KÉRJEN IDŐPONTOT: 06-305-992-842 (MUNKAIDŐBEN)

 

Vezetői kirúgások, váratlan felmondások 2016 év elején!

 

Ma már érzékelhető, hogy az új Mt. nem a munkavállalók jogainak érvényesítését szolgálta.

Kevesebb munkaügyi per, több elkeseredett és jogsértett munkavállaló, dolgozó, közalkalmazott.

 

Munkajogi viták – Kirúgások 2016

 

Munkaviszony megszüntetése vonatkozásában is új szelek támadtak, több kockázattal a dolgozónak.

 

A munkaviszony jogellenes megszüntetése olyan gyenge lett, hogy már 2016 elején módosítások is előkerülnek.

 

Ha felmondtak, kirúgták azonnal keresse meg irodánkat!
Ha felmondtak, kirúgták azonnal keresse meg irodánkat!

 

Munkavállaló érdekei ellen ható jogszabályok ellenére, van értelme fegyelmezetten és elsőrendűen igazságügyi közvetítésben azonnal fellépni a munkaügyi vitákban dolgozóként, közalkalmazottként.

 

Jó hír a kirúgott, jogsértően elbocsátott tanároknak, közalkalmazottaknak, dolgozóknak, hogy gyorsabbak lettek a munkaügyi perek!

 

Éppen ezért amikor munkavállalóval jogsérelem történt, azonnal (napokon belül) szükséges irodánkat felkeresni, irataikkal együtt!

 

Szegeden, Győrben, Budapesten sok a jogsértett munkavállaló!
Szegeden, Győrben, Budapesten sok a jogsértett munkavállaló!

 

Milyen jogviták jellemzőek 2016 évben a munkahelyeken?

  • Munkahelyi balesetek, károk és eltusolásaik
  • Munkaviszony jogsértő, jogellenes megszüntetése
  • Személyiségi jogi sérelmek munkahelyen

 

2016-ban minden munkajogi vitát kezdje azzal, hogy áttekinti iratait és szándékait profi szakembereinkkel!

 

Munkaügyi perek 2016 – Perek elkerülése, perek közbeni ADR hatékonyan munkajogi vitákban velünk!

 

Csak részben értékelhető jó folyamatnak a tény, hogy az új szabályok miatt csökken és csökken a munkaügyi perek száma Magyarországon.

 

Munkaügyi per előtt keresse irodánkat!
Munkaügyi per előtt, okos stratégiáért saját ügyében keresse irodánkat Németországból, Londonból is!

 

A dolgozói kiszolgáltatottság, a magas peres illeték megfizetésének kockázata a jogorvoslatoktól való eltávolodást eredményezi – dolgozói károkkal, családi veszteségekkel.

 

MUNKAÜGYI VITA 2016 – JELENTKEZZEN!

 

Önállóan ma már nem javasolható egy dolgozónak sem, hogy egyedül adjon be kérelmeket a munkaügyi bíróságokhoz.

 

 

Munkaügyi vitában a jó ügystratégia, tárgyalási taktika, egyezségi taktika a profi ADR szakértők segítségével dolgozható ki, érhető el!

 

Irodánk folyamatosan dolgozik a munkaügyi viták, munkajogi konfliktusok, perek területén.

 

A munkaügyi perek csökkenésében, egyedül a dolgozók növekvő tájékozottsága, a profi ADR vitarendezés által létrejött munkaügyi peres egyezségek, per előtti egyezségek tekinthetőek jó irányú folyamatnak.

 

2016-ban is minden munkahelyi vitával, jogsérelemmel várjuk vidékről és Budapestről a dolgozókat, közalkalmazottakat!           MUNKAJOGI VITÁK – MUNKAÜGYI PEREK 2016 

 

 

 

Munkavállaló a jogvitákban, munkavállaló a perekben hozhat jó döntéseket!

 

Karácsony előtt születnek komoly elhatározások a munkahelyeken.

 

Gyors felmondással élhet a munkavállaló és a munkáltató, azonban nem mindegy, hogy jogellenes a felmondás, vagy kifejezetten jogsértő.

 

Jogsérelmek a munkavállaló oldaláról csak jó döntésekkel orvosolhatóak megfelelően.

Munkaügyi perek megindítása határidőkhöz szorosan kötött.

 

Sok a jogsértő helyzet felmondás, elbocsátás ügyeiben!
Sok a jogsértő helyzet felmondás, elbocsátás ügyeiben!

 

 

Érdemes és fontos, már a felmondás, vagy váratlan kirúgás másnapján felkeresni irodánkat, szakembereinket!

Jó időben és szakszerűen megindított munkaügyi jogvita rendezése a szakmediáció útján megoldást nyerhet.  Az időnek van szerepe……..

 

Munkaügyi perek mindig hordoznak kockázatot a munkavállalónak.

Miként lehet bizonyítani az állításokat, amikor a tanúk elkötelezettek a volt munkáltatónál?

 

Munkaügyi perei előtt tájékozódjon és döntsön jól!
Munkaügyi perei előtt tájékozódjon és döntsön jól!

 

Bíróság előtt a munkavállaló a bíróság mérlegelésének erősen kitett perben vesz részt, éppen ezért fontos a per közbeni szakmediáció, jogvita rendezés állandó értékelése, lehetőség szerinti fenntartása!

 

Az elvárhatóság végig jelen van a munkaviszony alatt, erre figyelemmel kell lenni.

 

Ha váratlanul felmondtak Önnek, vagy Ön menekülne a jogsérelmek miatt időben keresse irodánkat!

 

Új változások hatnak a munkajogi viták szakmediátori egyezségeire is! Okosan rendezze a munkaügyi jogvitát velünk!

 

Dolgozónak, közalkalmazottnak lenni részvétel a jog hálójában.

Apró változás, hogy az édesapa pár nap szabadságát tényleg a született gyermek körül töltheti el.

 

Jog és határidők durva felmondásnál!
Jog és határidők durva felmondásnál a munkaügyi vitarendezést teszik célszerűvé!

 

Munkahelyen váratlan felmondás, kirúgás jogeseteiben folyamatosan az ünnepek előtt is a munkavállalók rendelkezésére állunk!

Tényként kezelhető, hogy az új munkajogi változások hatással vannak a profi munkaügyi jogvita rendezés eljárásaira, egyezségekre is!

 

 

Jogellenes felmondás perei előtt keressen bennünket!

 

 

Sok jogsérelem kapcsolódott a joggal való visszaéléssel való felmondáshoz, vagy a jogtalan kirúgásokhoz – ezen a területen is vannak módosulások.

 

Megnőhet a jogellenes kirúgásnál a munkaügyi perek száma, ezzel együtt még jelentősebb a munkaügyi szakmediáció, a munkaügyi viták szaktanácsadása, munkaügyi vitarendezés szaktárgyalói munkája!

 

Irodánk folyamatosan fogadja a vitatott módon kirúgott munkavállalók ügyeit, a megfelelő jogvita rendezés érdekében!

 

Idén ősszel, vagy karácsony előtt sem kell elfogadni a jogtalanságot a munkaadótól!

Fenyegetik, ok nélkül felmondanak, akkor keresse irodánkat!

 

 

Munkaügyi vita, munkaügyi bírósági per jó döntése az egyezség szakértőkkel!

 

Munkahely a magyarokra jellemző szorgalmasság mellett mára a második otthon szerepét is felveszi.

 

Más az irodai munka, más a kereskedelem, s más az informatika munkaügyi vitáinak oka és megoldásának jellemzője az ADR munkajogi jogvitarendezés berkein belül, az ügyfelek és ügyek ismeretében.

A munkajogi vita, a munkaügyi peres szándék másként mutatkozik Kaposváron, Szombathelyen, mint Győrben, de akár Budapest környékén.

 

Munkahely és munkaügyi per jó döntései!

 

Munkaügyi jogvita jó megoldása a hatékony, profi jogvitarendezés annak szakembereivel.

Irodánk munkatársai jól ismerik a külföldi és hazai munkaadók hozzáállását dolgozóikhoz, munkavállalóikhoz.

 

Számos szakmai tapasztalat azt mutatja, hogy minél gyorsabb a munkaügyi vitarendezés szakemberekkel történő megindítása, annál eredményesebb lehet.

Sok munkaadó kivár az egyezséggel, míg a beadott kereset meggyőzi a munkavállaló elszánt álláspontjáról.

Munkahelyek légköre a vezetőkön nagy mértékben múlik. Milyen magatartást tanúsít a főnök?

 

Dolgozóként, titkárnőként, tanárként sok a jogsérelem, kevés a lehetőség a munkára! Forduljon hozzánk bátran!
Dolgozóként, titkárnőként, tanárként sok a jogsérelem, kevés a lehetőség a munkára! Forduljon hozzánk bátran!

 

Sokkoló munkavállalói helyzetek és jogsérelmek erősítik meg, ha munkahelyen konfliktus van – azt a munkaügyi mediáció keretén belül, de minél előbb kell a független szakemberekkel kitárni és rendezni.

Ilyenek lehetnek munkahelyi terror, informális kényszerítés, szerződések színleltsége, kimódolt felmondás stb.

 

Munkaügyi jogviták egyezségei megszülethetnek a tárgyalásra várva, a kitűzés időszakában.

 

Lényeges információ ügyfeleink számára a Kúria kollégiumának véleménye!

 

 Jó döntés minden munkaadó és munkavállaló számára jogsérelme esetén a profi igazságügyi szolgáltatás, a független és pártatlan jogvitarendezés!
Várjuk a jogsérelmet elszenvedőket a jó döntéshez! Legyen vasutas, buszvezető, nővér, óvónő stb.

Ráhatással, fenyegetéssel elért felmondások – Munkahelyi jogviták

 

Munkahelyen a konfliktus kibontakozása hosszabb-rövidebb időt vesz igénybe.

Érzékelik ezt az érintettek, de szinte az egész munkahelyen dolgozó közösség.

 

 

MUNKAÜGYI VITÁK, PEREK – ÜGYFÉLFOGADÁSSAL, TÁJÉKOZTATÁSSAL!

 

 

Egyre gyakoribb a jogsérelem azon formája, ahol ráhatással, presszióvak szorítják a felmondásra a munkavállalót.

 

Munkaügyi per nélkül csak a munkajogi vitarendezés szakértelmével tud eredményes egyezséget létrehozni!

Ennek első jeleinél már érdemes hozzánk fordulnia, hogy együtt kezeljük a feltehetően romló összességű helyzetet.

 

Munkaviszony felmondására néha fenyegetéssel, zsarolás jellegű magatartással próbálja a munkáltató rávenni a munkavállalót.

 

Ez ellen a munkahelyeken tapasztalt jogsérelmek ellen, a szakmai háttér megjelenése a munkavállaló mellett, a tájékozottság a lehetséges ellenszer.

Ne dőljön be a munkáltatói “zsarolásnak”, egy megfelelő szakértelemmel indított vitarendezés az Ön helyzetét stabilizálhatja a munkahelyén.

 

Vigyázat! Elvesztett állás nagy kockázat, időben forduljon szakmai stábunkhoz!
Vigyázat! Elvesztett állás nagy kockázat, időben forduljon szakmai stábunkhoz!

 

Számos indok a munkáltató részéről csak a ráhatás egyik eszköze. Ne higgye el, hogy nincs más megoldás csak a felmondás!

Alacsony tájékozottság, késői szakember felkérés a kirúgásokhoz hozzájárul.

 

Ha kirúgták, váratlanul felmondtak ideje irodánkhoz fordulnia! Esetek Kaposváron, Szombathelyen, Miskolcon, Budapesten!

Az új Munka Törvénykönyve nagy számú változást hozott be a kevésbé jogszerűen, vagy éppen durván jogsértő módon kirúgott vezető beosztású, vagy éppen alkalmazott munkavállalók eseteiben követendő szabályai közé.

 

Munkavállalóként a piaci alapú, profi ADR vitarendezéssel érdemes kezdenie, mivel az igényes piaci alapú mediációval a pereskedés kiváltható.

 

Munkavállalóként pusztán interneten kerengő mintákra nem szabad hagyatkozni. Annak hibái később joghátrányt, anyagi veszteségeket okozhat.

 

Legyen a kirúgás váratlanul jogeset Szombathelyen, Székesfehérváron, Kaposváron, Veszprémben, vagy Budapesten az idő rövid a hatékony és jó megoldáshoz!

 

 

FELMONDÁSOK, KIRÚGÁSOK ÜGYFÉLFOGADÁSA – FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!

 

 

Maga a jogszabályok halmaza hátrányosabb a kirúgott dolgozó számára, mint előd szabályozása.

 

Erős mérlegelési szempont lehet, egy kényszerűen kialakuló bírósági perben, a munkajogi vitarendezésben nem együttműködő munkaadói magatartás!

 

Ha váratlanul mondtak fel Önnek, ha jogsértően mondtak fel Önnek figyelnie kell a határidőkre!

Munkavállalók emberi méltósága gyakran kerül megalázó helyzetbe az indulatos felmonások jogeseteiben.

 

 

IDŐBEN KELL A MUNKAVÁLLALÓNAK A JÓ MEGOLDÁST MEGKERESNI!

 

 

2015. január 01-től a felmondás körül új szabályok, megnevezések változtak.

 

Felmondási szándéka előtt keresse fel irodánkat, hogy egy későbbi jogvitában, per kiváltó egyezségben ne szenvedjen hátrányt a rosszul beadott felmondás miatt.

 

Munkavállaló számára a jogalkotó meghúzta a felső limitet az elmaradt jövedelem jogcíménél.

 

 

SZEMÉLYISÉGI JOGOK MEGSÉRTÉSE MUNKAHELYEN – IDE FORDULHAT!

 

 

Azonban a jogsértő felmondás és személyiségi jogok megsértése gyakran kapcsolódik össze, így megjelenik a sérelemdíj is ezen jogvitákban, perekben.

 

Vidékről és Budapestről keresse irodánkat a profi jogi megoldásért, a perek egyszerűsítéséért, kiváltásáért!                  Mi együtt gondolkodunk Önnel!

 

 

Felmondások, elbocsátások jogvitái januárban!

 

Gazdasági hírek között szemelgetve egészen világossá válik, hogy a munkavállalók elbocsátásának egyik legintenzívebb hónapja a január.

 

Az Mt. (Munka törvénykönyve) a nyilatkozatok más területein is hódító elektronikus dokumentum fogalmával még egyszerűbbé tette a szerződés felbontása, felmondás közlésének megvalósítását.

 

Vigyázat! Elvesztett állás nagy kockázat, időben forduljon szakmai stábunkhoz!
Vigyázat! Elvesztett állás nagy kockázat, időben forduljon szakmai stábunkhoz!

 

Egyenlőre kiforratlan a bírósági ügyekben a bírósági gyakorlat arra nézve, hogy az e-mail pontos tartalommal elegendőnek minősül-e, vagy elektronikus aláírással rendelkező rendszerek iratai számítanak ide.

 

 

DOLGOZÓK, ALKALMAZOTTAK JOGVITÁI ÉS LEZÁRÁSUK!

 

 

Nem mindegy a dolgozó, a vezető szempontjából, hogy az sms, vagy e-mail a bírósági döntésekben elegendőnek tekinthető-e egy felmondás közlésénél.

Különösen komoly személyiségi jogokat és azok megsértését felvető e-mail jogsérelmes ügyeknél ez a kérdés még fokozottabb figyelmet igényel ügyfél, jogvédő, bíróság, ügyvéd részéről!

 

Január a próbaidősök, a gonddal járó munkavállalók elbocsátásának időszaka. Bár a kismamák fokozottabb jogi védelemmel bírnak, ez közel sem jelent teljes körben védelmet számukra.

 

Egyet a munkaerő-kölcsönzés hatálya alá eső kismamákat ragadjuk ki a példák sorából, Ők nem állnak az alapesetben az Mt. jogi védelme alatt e tekintetben.

 

Fenti gondolatokkal a munkavállaló és alkalmazott jogi kiszolgáltatottságát érintettük.

 

 

 

Mit tegyen, ha váratlanul felmondanak, jogsérelmesen szüntetik meg munkahelyét!?

– Ne tétovázzon, ne halogassa a vitarendezés jogi és szakmai lépéseit!

 

– Állítsa össze megelőző levelezését, iratait munkaviszonyával kapcsolatosan!

 

– Készítsen jogsérelméről időbeni esemény kronológiát!

 

– Keresse fel a munkajogi vitarendezés szakértő irodáinak valamelyikét a felmondást követően haladéktalanul!

 

MUNKAÜGYI PEREK, MUNKAÜGYI JOGVITÁK – FELMONDÁSOK ÉS KIRÚGÁSOK ADR

 

 

 

 

Állás elvesztése 2015 – Munkahely elvesztése nagy kockázat az Ön életében!

Egy új év mindig változásokat hoz, hozhat.

Köztudott tény szakmai berkekben, hogy ma az állás elvesztése súlyos jogsérelmekkel járhat és jelentős trauma lehet az egyén életében!

 

Munkaügyi jogsérelmek, megalázó felmondások ügyfélfogadása!

 

Váratlan felmondás, váratlan munkahely elvesztése kemény próba gazdasági és lelki értelemben a munkavállalóknak.

Egy megszokott életrend, egy pozitív visszajelzés szűnik meg ilyenkor a dolgozó, vezető életében.

 

Kerülje el a bizonytalanságot, ha megalázó sérelmet érzett, vagy jogsérelmesnek tartja a munkahelye elvesztését!

Felkészült munkajogi jogvédők, pszichológus, ügyvédek állnak rendelkezésére irodánk szakmai teamjében.

Munkajogi viták, munkaügyi eljárások sajátja, specifikuma a rövid határidők lehetősége.

Ezért már a felmondás, szerződés felbontása napján érdemes bejelentkeznie, hogy ne fusson ki a jogi lehetőségeiből!

 

Felmondás méltánytalanul, jogsértő elbocsátások specialista szakmai iroda!

 

Bonyolult a haláleset utáni életérzéssel nagyon hasonlatos a tartós munkahely elveszése pszichés folyamataiban.

Ennek hátráltató kihatását a határozott és szakmai lépésekkel, szakemberekkel közösen tudja leküzdeni eredményesen.

 

2015-ben a munkahely váratlan elvesztése nagy egzisztenciális kockázat, hasonlóan a családi vállalkozások kényszerű törlésének következményeihez.

 

 

Károk a munkavállaló életében – Munkáltatói mulasztások, emberi méltóság sérelmek

Munkajogi mediáció specialistái ismerik azokat kiinduló helyzetű vitákat, amelyekben a munkavállaló bizonyítása nehézkes.

Profi munkajogi vitarendezés a körülmények, álláspontok előkészítő megismerésére lehetőség szerint több konzultációs alkalmat is szentel, éppen a hatékony konkrét mediátori eljárás megindíthatósága érdekében.

 

Információk, ügyfélfogadás a jogsértett munkavállalóknak, munkáltatóknak!

 

 

Munkáltató szándékos, vagy véletlen mulasztásai egzisztenciális más következményes károkat okoz.

Munkaügyi bírósági eljárásban a szoros ok-okozati összefüggés nehezen tárható fel a bizonyítás folyamatában – okosabb a profi munkajogi mediáció alkalmazása a munkavállaló részéről!

 

Munkaügyi perekben a perbeli időszakra hatályos szabályozás kerül alkalmazásra.

Munkajogi mediátori egyezség a bírósági per előtt elválhat ennek rigorózus alkalmazásától.

 

Dolgozók elbocsátása gyakorta jogsértő!
Dolgozók elbocsátása gyakorta jogsértő!

 

Munkavállaló igények, beadott keresetek között ott van a nem vagyoni kártérítések igénye is.

Egy 2010-ben zajló jogesetnél az előbbiek szerint az Mt.177.§ alapján dönt a bíróság.

Biztosan állítható, hogy a munkajogi mediációban gyorsabban elért, mértéktartó egyezség a nem vagyoni kártérítés igényeiben előnyösebb, mint a per utáni akadozó volt munkáltatói kifizetése.

 

Figyelmet érdemes fordítani arra a profi munkajogi vitarendezés eljárásában, hogy a munkaügyi perekben Pp. 81.§ alapján a bíróság a perköltség mértékéről mérlegeléssel dönthet.

 

 

Év vége felé a munkavállalók számára nő a kirúgás kockázata – ügyfélfogadás!

 

 

Jellemző munkavállalói mulasztások az állami szektorban a munkavállalói adatok késedelmek megküldése a Magyar Kincstárnak, amely eredménye a munkavállaló ellátatlansága, kölcsöneinek felmondása stb. lehet.

 

Elmaradt juttatás, kártérítés munkavállalói igények jogsértő felmondás után

Elvesztett munkahely, jogsértő elbocsátás után a munkavállalónak mindig tanácsokra és közös mérlegelésre van szüksége.

 

Mit tegyek?  Hová forduljak, ha kirúgtak? – Dühös és csalódott időszaka ez a dolgozó, alkalmazott életében.

ADR vitarendezési szakember szemszögéből értékelve ez az időszak a legintenzívebb az önálló munkavállalói döntések sorozatában.

 

Munkahelyen komoly viták.
Munkahelyen komoly viták.

 

Nem szabad az egyezség keresése miatt elmulasztani a bírósági kereset beterjesztését, de fenn érdemes tartani és időben első a munkajogi vitarendező eljárás kezdeményezése hiteles munkaügyi mediátor szakmai irodával.

 

Tipikusnak említhető munkáltatói hibák, emberi méltóság megsértése az elkapkodott felmondásnál olyan sérelmek, amelyekre az időszakokra kidolgozott kártérítési igény után a bíróság megítélhet kártérítést.

 

 

Több jogcímen köthető a bírósági tárgyalások előtt, vagy bírósági tárgyalások között egyezség a munkaügyi vitarendezésben, de szerepelhet ítélet indoklásában a kötelezetti kifizetések nevesítésekor.

Elmaradt juttatás és kamatai, késedelmes táppénz és késedelmi kamatok,régebbi kirúgások következményeként nem vagyoni kártérítés stb. azon jogcímek, amelyek mellett a munkáltatónak fizetnie kell a volt alkalmazottnak, dolgozónak.

 

 

Kirúgott alkalmazottak, váratlanul elbocsátott dolgozók!

 

 

2010.évi LVIII. törvény alkalmazása a bírósági eljárásokban a dolgozónak kedvező, míg a perek előtt lényeges teendő az ADR munkajogi mediáció megindításánál az egyezségek erre figyelemmel kell, hogy legyenek.

Legjellemzőbb munkajogi mediációs eljárási vita ok a késedelmes munkáltatói igazolások kiadása, ezzel a munkavállalót hátrányba hozva különböző hosszúságú időre. Időben keressen fel bennünket vidékről, vagy Budapestről!

Súlyos munkaügyi viták, személyiségi jogok sérelmeivel – emberi méltóság megsértésével!

 

Ha a 2014 év vége felé a kormányzati nyilatkozatokra figyel a munkavállaló, akkor a kereskedelemben dolgozók, közigazgatásban dolgozó munkavállalók számíthatnak fokozottan  elbocsátásokra a sajtó hírei szerint.

 

Mélyen hallgat minden orgánum a cégtörlési hullám által elvesztett piaci munkahelyek számáról, következményéről.

Piaci helyzetben lévő kis cégekben a munkavállalók helyzete nagyon labilis 2014 év végére.

 

Munkaügyi jogviták, munkaügyi perek hasznos megoldása és ügyfélfogadás ünnepek előtt!

 

Magyarországon a gazdasági és főként gazdasági jogi környezeti változások, piac befolyásoló intézkedések a munkaügyi perek kialakulását, elszámolási és végkielégítési viták kibontakozását felgyorsítja, megnöveli.

 

 

 cropped-time-488112_64011.jpg

Ünnepek előtt át kell gondolni a munkavállalónak mit tesz, mit tehet!

Az EK 2008/52. irányelvére figyelemmel alakult ki a munkaügyi perek, súlyos munkajogi viták eljárásának és technikáinak hazai szabályozása.

 

Munkavállalóként a kirúgást, jogszerűtlen felmondást, váratlan elbocsátást átélni komoly ügy, komoly és szerteágazó következményekkel járó helyzet.

 

Munkavállalók megtakarításai idehaza nincsenek, vagy alig vannak, így a pontos végkielégítés elszámolása gyakran a továbbélés kérdése a magyar hétköznapokban.

 

Mitől súlyosbodik a felmondás, kirúgás jogvitája? 

 

Beárnyalja a folyamatot a váratlan elbocsátás, váratlan felmondás ügyeiben, hogy megelőzi őket gyakorta a munkavállaló emberi méltóságának enyhe, vagy durva megsértése.

 

Eltúlzott munkahelyi terror légkörében a személyiségi jogok szintén megsértésre kerülnek. Ezek utólag a munkavállaló kártérítési igényeit megalapozzák.

Alkotmányos jog sérelme a sérelemdíj jogos igényét jelenti bírósági perekben, vagy profi munkajogi mediáció hivatalos eljárásában.

 

Munkahely elvesztése, felmondás, elbocsátás év végén!

Munkahely elvesztése sokak számára a társadalmi és szociális meredek lejtőre kerülés pillanata.

Vidéken falvakban, közepes városokban a piaci verseny és a vállalkozások túladóztatása, bürokratikus tönkretétele miatt kevesebb a tényleges munka, míg a közmunka már nem biztosít elfogadható életet.

 

Különösen egyértelműen súlyos a helyzet a női munkavállalók váratlan elbocsátásai, kirúgásai ügyekben.

Ismertek munkaügyi perek, munkaügyi viták Vác, Dunakeszi, Gyál, Vecsés, Monor ugyanúgy, ahogy Kecskeméten, Tatabányán, vagy Győrben.

 

MUNKAÜGYI PEREK – KIRÚGÁS, VÁRATLAN FELMONDÁS JOGSÉRELMEI ÜGYFÉLFOGADÁS!

 

Ezért hoztuk létre lassan több, mint egy évtizede magas szakmai színvonalon független irodánkat, hogy vidéken kirúgott vezető, vagy éppen nagyvárosi cégnél kiszolgáltatott titkárnő, asszisztensnő bátran fordulhasson hozzánk, ha ezen válságos helyzetben súlyos jogsérelem érte.

Munkaviszony és jogvita Európa szerte ismert esély egyenlőtlen élethelyzet a munkavállalók számára.(Legyen titkárnő, asszisztens, tanár, óvónő, dajka, nehézgépkezelő, takarító, bolti eladó stb.)

 

Munkahelyi jogsérelem, állás elvesztése a végső lecsúszás küszöbhelyzete, ami nem következhetne  be durva munkáltatói jogsérelmek között.

 

MUNKAÜGYI BÍRÓSÁGI PER ELŐTT – ÚTMUTATÓ, ÜGYFÉLFOGADÁS ÜNNEPEK ELŐTT!

 

Jogszabályok kíméletlenek, a határidő rövidsége azonnali intézkedést vár el az év végén kirúgott dolgozótól, vezetőtől, alkalmazottól!

Munkajogi mediáció, mint első lépés a munkaügyi per elkerülhetőségét is magában hordozza lehetőségként. Ez a mérsékelt díjazású szolgáltatás aranyat érhet a kis pénzzel rendelkező kirúgott alkalmazottnak, tanárnak stb.

 

Vigyázat! Elvesztett állás nagy kockázat, időben forduljon szakmai stábunkhoz!
Vigyázat! Elvesztett állás nagy kockázat, időben forduljon szakmai stábunkhoz!

 

Munkaügyi viták, elbocsátások jogsérelmeiben csak profi és hiteles szakmai (jogvita rendezése) piaci jelenléttel rendelkező szakembert, irodát szabad megbízni.

Munkajogi perben és annak elindítása előtt a fő cél az egyezség kell, hogy maradjon. Személyiségi jogi sérelmek, kártérítések elszámolása ennek keretében megtörténhetnek, sőt akár állás is maradhat.

 

Külföldi székhelyű cégek, mint megkeresett munkaadók irányába 4  (négy) nyelven biztosítjuk a határon átnyúló munkajogi mediációt, annak kezdeményezését.

Jogviták területén első számú jogi út a vitarendezés ADR eljárása.

Kiemelt szerepe van az ágazati, illetve konkrét cégen belüli béke megőrzésében, fenntartásában.

 

Munkaügyi bírósági per kiváltása, elkerülése a hiteles, munkajogi mediátor iroda segítségével hatékonyan lehetséges. További díjak elkerülhetőek, ha az egyezség megszületik a jogvitában.

Munkajogi mediációban a mediátor hitelessége a tájékoztatásban való részvétel, országos ügyfélforgalom és minden hatóságtól, nagyvállalattól való függetlenségében, pártatlanságában érhető utol.

 

Kerülje el az ingyenes marketing akciókat, mert munkáltatóként nincs ideje saját sorsa alakulásával kísérleteznie a jogszabályok tartalma miatt!  

 

A profi és hiteles munkaügyi mediátor követi és ismeri a munkaügyi bíróság ügyfél szemléletű gyakorlatát.

További előnye a munkajogi mediációnak, hogy elemei és előkészítése formálhatja az ügyfél álláspontját egy mégis beadandó munkaügyi bírósági kereset kérelem esetén.

Gazdasági következetesség és munkáltatói sanda szándék, pertaktika része is meghúzódhat az ünnepek körüli felmondás hírei mögött.

Ne legyen károsultja a jogsértő felmondásnak, váratlan és károkozó jogsérelemmel való kirúgásnak ünnepek körül sem!

 

Mennyibe kerül a munkaügyi per? Munkaügyi perek 2015-ben!

Jogsértő elbocsátás, szabálytalan felmondás miatt a dolgozó, volt alkalmazott, vagy vezető jogorvoslattal élhet, munkaügyi vitarendezést kezdeményezhet saját ügyében.

 

Munkajogi Viták – Munkaügyi jogsérelmek – Munkaügyi perek

 

Területileg mindegy, hogy éppen Vác, Szeged, Kecskemét, Győr, vagy Veszprém, Székesfehérvár a munkahelye ill. a munkáltató székhelye – a munkaügyi bíróságok illetékessége egyértelműen szabályozott.

Rövid határidő az oka, hogy már akár a felmondás napján érdemes felkeresnie a profi munkaügyi jogvita rendezés irodáját, ahol több szakma együtt végez feladatokat a munkaügyi jogvita gyorsabb lezárásáért.

Minden munkajogi vitát érdemes az ADR munkajogi vitarendezésnél elindítani, mert a pereskedésnek van kockázata a régebbi szabályozáshoz képest.  Munkaügyi pernél a költségmentesség sokat jelent az ügy összes kiadásánál.

 

2014-es piaci tapasztalatok szerint az első profi szakemberekkel való konzultáció 10.000-30.000Ft között alakultak, ADR munkajogi vitarendezés előkészítése, álláspont tanulmányozás  50.000Ft-140.000Ft között húzódtak meg.

Munkaügyi bíróságra kereset összeállítása 60.000 – 180.000Ft között volt elérhető a magasabb színvonalon dolgozó irodákban. A munkadíj mindig függ az ügy jogsérelmének bizonyítottságától, teendőitől.

Hogyan alakulnak a költségek 2015-ben a Kúria vonatkozó kollégiumi véleménye alapján:

 

Munkajogi viták – Ügyfél teendők

 

2/2013.(IV.8.) KMK vélemény a munkaügyi perekben az illetékre és a munkavállalói költségkedvezményre vonatkozó szabályok alkalmazásáról

A Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiuma a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 27. § (1) bekezdése alapján az egységes ítélkezési gyakorlat előmozdítása érdekében a következő kollégiumi véleményt alkotta:

I.a. A munkavállalói költségkedvezményt a 2012. július 1-jét követően indult munkaügyi perekben kell távolléti díj alapján megállapítani.

I.b. A 2008. január 1. – 2009. december 31. között indult még folyamatban lévő perekben a munkavállalói költségkedvezmény a perindításkor hatályos rendelkezések szerint és kérelemre engedélyezhető a keresetlevél előterjesztésére visszamenőleges hatállyal első fokon továbbá a fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban is.

I.c. A 2010. január 1-jétől indult perekben a munkavállalói költségkedvezményt a jogosultságot megalapozó feltételek megléte esetén a bíróság a per egész tartama alatt hivatalból engedélyezi.

II. Az illeték alapja és mértéke a munkaügyi perben is a peres eljárás egyes különálló szakaszaiban külön vizsgálandó [1/2012. KMPJE].

III. A munkavállaló az őt megillető illetékmentesség folytán a munkaügyi perben is a perszakaszonként megállapított illetékalap után külön- külön számított (első-, másodfokú és felülvizsgálati) eljárási illeték megfizetése alól mentesül.

I. A munkavállalói költségkedvezmény

a)
A munkavállalói költségkedvezmény a Pp. 84. § (1) bekezdésében foglalt teljes költségmentességet jelent. A munkaügyi perekben a munkavállalót az előírt jogszabályi feltételek alapján bírói mérlegeléstől függetlenül a per egész tartamára, alanyi jogon illeti meg. Az arra való jogosultságot a bíróságnak hivatalból kell vizsgálnia.

A 2012. július 24-étől [a 2012. évi CXVII. törvény 14. § (1) bekezdésével] átszámozott Pp.358/B. §-a rendelkezik a munkavállalói költségkedvezmény módosított szabályairól.

A módosítás annyiban érintette a munkavállalói költségkedvezmény 2010. január 1-jével hatályba léptetett akkor Pp. 359/A. § rendelkezéseit, hogy a korábbi átlagkereset helyett távolléti díj alapján kell e költségkedvezményre a jogosultságot vizsgálni. Ezt a változtatást az Mt., a 2012. évi I. törvény rendelkezései alapján a 2012. évi LXXXVI. törvény, azaz az Mth. vezette be 2012. július 1-jével – átmeneti rendelkezések nélkül. Ebből következően a 2012. július 1-jét követően indult munkaügyi perekben kell  távolléti díj alapján a munkavállalói költségkedvezményre a jogosultságot vizsgálni.

A Pp. 358/B. § a távolléti díj figyelembe vételét, míg a munkavállalói költségkedvezmény megállapításáról és érvényesítésének szabályairól szóló 73/2009.(XII.22.) IRM rendelet (IRM.) változatlanul az átlagkeresettel történő számítást írja elő.

Az IRM. a Pp. 395. § (4) bekezdés j) pontja alapján rendelkezhet a munkavállalói költségkedvezményről. A felhatalmazás azonban a Pp.-ben nevesített munkabérforma kedvezményre jogosító mértékének meghatározására szól. 2012. július 1-jétől bérformaként az Mt. az átlagkeresetet nem szabályozza, ezért ezen időponttól indított perekben a Pp-ben foglaltak szerinti távolléti díjjal lehet számolni.

Ha a munkavállalói költségkedvezmény engedélyezése 2012. július 1-jéig megtörtént, az a per egész tartamára irányadó, tehát azt nem lehet megvonni azon az alapon, hogy a jogszabályi feltételek megváltoztak, így a számítás alapjává a távolléti díj vált. Az IRM. 4.§ szerint a költségkedvezmény megvonására ugyanis csak a megállapításához szükséges feltételek engedélyezéskori hiánya esetén kerülhet sor.

b)
Amennyiben eddig az időpontig az engedélyezésről nem született döntés, a 6/1986.(VI.26.) IM rendelet (KMR.) munkaügyi pereket érintő változásaira tekintettel a munkavállalót az alábbiak szerint illetheti meg költségmentesség.

Ha a per 2008. január 1-jét megelőzően indult, akkor a per egész tartamára a munkavállalót tárgyi költségmentesség illeti meg, függetlenül a munkavállalói költségkedvezmény részére történő engedélyezésétől.
2008. január 1. – február 5. közötti időszakban indult perekben a pert indító félnek az illetéket előre le kellett rónia.
2008. február 6-tól mind a munkavállalót, mind a munkáltatót tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg szintén a per egész tartamára, ezért az illetéket előzetesen nem kell leróniuk, így illetéket a munkavállalónak is csak pervesztessége esetén kell viselnie.

A 2008. január 1. – 2009. december 31. között indult még folyamatban lévő perekben a munkavállalói költségkedvezmény a perindításkor hatályos rendelkezések szerint engedélyezhető a keresetlevél előterjesztésére visszamenőleges hatállyal első fokon, a  fellebbezési és felülvizsgálati eljárásban is. Ennek feltétele az IRM. 7. §-a alapján erre irányuló kérelem előterjesztése. A visszamenőleges hatállyal történő engedélyezést a jogosultság IRM. 1.§-ban és 7.§ (2) bekezdésben foglalt feltételrendszere (amely szerint az alapul szolgáló átlagkereset, távolléti díj mértéke meghatározott időpontban rögzül), továbbá az teszi lehetővé, hogy a hivatalból engedélyezendő kedvezmény is a per egész tartamára szól [Pp. korábbi 359/A.§ , jelenleg 358/B.§].

c)
A 2010. január 1-jétől indult perekben a munkavállalói költségkedvezményt a jogosultságot megalapozó feltételek megléte esetén hivatalból kell engedélyezni a per egész tartama alatt. A munkavállalói költségkedvezmény szabályai ezen időponttal léptek hatályba, és az azt bevezető Pp. 359/A. §, de a jelenleg hatályos 358/B.§ szerint is az arra való jogosultságot  hivatalból kell vizsgálni.

Ez a hivatalból történő vizsgálat elvégezhető akkor, ha a keresetlevél tartalmazza az ehhez szükséges adatokat.

Az előírt adatok hiányában a keresetlevelet a Pp. 95. § (2) bekezdés alapján hiánypótlásra vissza kell adni [Pp. 124. § (2) bekezdés a) pontja szerint a jogi képviselővel eljáró fél esetében is] tekintettel arra, hogy a Pp. 121. § (2) bekezdés alapján a keresetlevélhez csatolni kell azokat az okiratokat, amelyek hivatalból figyelembe veendő körülmények igazolásához szükségesek. A Pp.359/A. §, a jelenleg hatályos Pp. 358/B. § és az IRM. 2. § (1) bekezdése szerint is a munkavállalói költségkedvezmény megállapításához szükséges adatokat a keresetlevélben fel kell tüntetni, és ahhoz csatolni kell az adatok igazolására alkalmas iratokat.

A fenti rendelkezésekből is következően a munkaügyi bíróságnak főszabályként a keresetlevél benyújtását követően kell rendelkeznie a munkavállalói költségkedvezmény engedélyezéséről [kivéve, ha a perben a jogosultság alapját jelentő munkabér összege vitás, mert akkor az ügydöntő határozatban az IRM. 7. § (2) bekezdés szerint]. A jogosultság kötelező és hivatalból történő vizsgálatára vonatkozó Pp.-beli előírás folytán az engedélyezés a per későbbi (első fokú vagy a rendes és rendkívüli jogorvoslati) szakaszában is megtörténhet az alábbiak szerint.

A munkaügyi perben a KMR. alapján (a 2008. január 1 – február 6. közötti időszakot kivéve) az illetéket a feleknek nem kell(ett) előzetesen leróni.
A munkavállalói költségkedvezmény az arra jogosító feltételek fennállása esetén alanyi jogon illeti meg a munkavállalót, és ez alapján mentesül a törvény erejénél fogva pervesztessége esetén is az illetékfizetési kötelezettség alól.
A le nem rótt illeték és az állam által előlegezett költségek viselésére vonatkozó rendelkezéseket a bíróságnak hivatalból kell alkalmazniuk az eljárás bármely szakaszában [Pp.78.§ (2) bekezdés].
Az engedélyezett munkavállalói költségkedvezmény a per egész tartamára szól a Pp. 358/B. § alapján.

Az 1/1998. PJE jogegységi határozat figyelembe vételével a Pp. szabályrendszere alapján [Pp.1.§, 3.§ (1) bekezdés, 239. §, 269.§, 270.§ (1) bekezdés] a folyamatban lévő eljárás („ügy”), per fogalmába az első fokú eljáráson kívül a rendes és a rendkívüli jogorvoslati eljárások is beletartoznak. Ezért a munkaügyi perben sem kell az egyes perszakaszokban külön rendelkezni a munkavállalói költségkedvezményről, azt a fellebbezési vagy rendkívüli jogorvoslati eljárás során az első fokú eljárásra visszamenőlegesen kell engedélyezni.

II.  Az illetékalapra vonatkozó 2012. július 1-jétől hatályos rendelkezések

A Pp. 2012. július 1-jétől hatályos módosítása szerint a munkaügyi perben az egyévi távolléti díjat kell pertárgy-értékként figyelembe venni, ha a perben maga a munkaviszony vitás [Pp. 24. § (1) bekezdés b) pont]. Ha tehát a keresetlevelet ezen időpontot követően nyújtják be, az egyévi távolléti díj lesz a pertárgyérték az első-, a másodfokú és a felülvizsgálati eljárásban is. E rendelkezést már folyamatban lévő ügyekben az alábbiak szerint kell alkalmazni.

Az 1/2012. KMPJE határozat az illeték alapja, mértéke meghatározásánál az illetéktörvény rendelkezéseire tekintettel a bírósági eljárás egyes szakaszait önálló illetékköteles eljárásoknak tekinti, ezért az illeték alapját is eljárásonként kell meghatározni [az Itv. 39. § (1) – (3) bekezdés szerint]. Az Itv. 39. § (2) bekezdése kifejezetten arról rendelkezik, hogy a Pp. 24. § (2) bekezdésében felsorolt perekben az illeték számításának alapja az ott meghatározott pertárgy értéke.

Az Itv. e rendelkezéseire tekintettel az 1/2012. KMPJE határozatra figyelemmel a munkaügyi perben is a peres eljárás egyes különálló szakaszaiban külön vizsgálandó az illeték alapja és mértéke. Ez az előírás – a perszakaszok illetékszámítás miatti elkülönítésére tekintettel – a folyamatban lévő perben is irányadó függetlenül attól, hogy a jogalkotó kifejezetten nem rendelkezett az új tartalmú Pp. 24. § (2) bekezdés b) pont szabályának a folyamatban lévő perekben történő alkalmazásáról.

Ezért ha a munkaviszony megszüntetése vagy fennállása megállapítása tárgyában a fellebbezés vagy a felülvizsgálati kérelem benyújtására 2012. június 30-a után került sor, akkor csak az ezt követő bírósági eljárási szakaszokban kell az illeték alapját távolléti díjjal számolni.

III. A munkavállalót megillető illetékmentesség a munkaügyi perekben

A munkaügyi perben a munkavállaló a részére engedélyezett munkavállalói költségkedvezmény, (esetleg személyes költségmentesség, illetékmentesség) vagy ( a 2008. január 1-jét megelőzően indult még folyamatban lévő perben) a KMR. 2.§ (1) bekezdés f) pontja alapján fennálló tárgyi költségmentesség folytán mentesülhet az illetékfizetési kötelezettség alól (Itv. 56. §.). E mentesülés a perszakaszonként megállapított illetékalap után külön- külön számított és megállapított mértékű (első-, másodfokú és felülvizsgálati) eljárási illeték megfizetésére vonatkozik az 1/2012.KMPJE határozatnak megfelelően, amely szerint az illeték alapja és mértéke megállapításánál a per egyes szakaszai önállónak tekintendők.”- tette közzé a http://www.lb.hu.

 

 

Mit tegyek, ha kirúgtak a cégtől? Jogsérelmek, viták felmondáskor!

Néha csak “lóg a levegőben..”, máskor rajtunk kívül minden kolléga tudja…, aztán váratlanul megtörténik – felmondás az egyenlőtlen munkáltató munkavállaló jogviszonynál.

Munkaügyi per előtt kell Önnek a profi szakértelem irodánk részéről!

 

Mit tegyek, ha kirúgtak a vállalattól? Mit tegyek, ha felmondott a főnök? 

 

Rögös az út a munkahelyen, gyakran kölcsönös jogsértéseken keresztül, amikor a végén azonnali felmondással a munkáltató, vagy felmondással a kezében a munkavállaló megteszi a nagy lépést.

 

Nemzetközi cégeknél is van munkavállalói jogsérelem!
Nemzetközi cégeknél is van munkavállalói jogsérelem!

A munkahely és a munkáltató – munkavállaló jogviszony egyenlőtlenségeket takar, amely a munkajogi mediációban kiütközik a munkavállaló és vezetői vitákban.

 

MUNKAÜGYI PER – MUNKAÜGYI VITA BUDAPESTEN, VÁCON, GÖDÖLLŐN,VAGY ÉPPEN GYŐRBEN!

 

Munkáltató személyiségi jogai a gazdasági érdekéhez kapcsolódnak, míg a munkavállaló sérelmére számos jogsérelem jelenhet meg a konkrét felmondásnál, vagy azt közvetlenül megelőző időpontban.

 

Általában a bírósági gyakorlat, az egyezségek létrehozása előtti vitarendezés az alkotmányban rögzített jog sérülésekor a sérelemdíj igényt kezelhetőnek , érvényesíthetőnek mutatja.

Az Mt 82.§ kifejezetten szabályozza, ha a munkaadó jogsértő módon szakítja meg, szünteti meg a dolgozó munkaviszonyát!

 

Az emberi méltóság sérelmét a bizonyítás közben nehéz kimutatni, erre a munkajogi mediáció kölcsönös érvrendszere alkalmasabb, de a sérelemdíj az emberi méltósággal kapcsolatosan is felmerülhet.

 

FELMONDÁS JOGVITÁJA – OK NÉLKÜLI ELBOCSÁTÁS!

 

Se szeri, se száma a Budapest környéki cégeknél megtörténő munkavállalói jogsérelmeknek, érkeznek ilyen jogsérelmekkel kirúgott alkalmazottak,elbocsátott munkások, hirtelen kirúgott vezetők Vácról, Dunakesziről, Gödről, vagy Gyálról, Vecsésről, Gödöllőről.

 

Irodánk pszichológus – közgazdász – munkajogász – ügyvéd- munkaügyi igazságügyi közvetítő szakmai közössége reálisan értékeli a jogvitákat, a jó megoldást keresi a jogsértettekkel együtt gondolkodva.

Munkavállaló jogsérelmei – Év végén kirúgott vezető, kirúgott alkalmazott, kirúgott munkások

Munkahelyek légköre, a munkahelyi konfliktusok a Budapest vonzáskörzetében Dunakeszi, Vác térségében ugyanúgy mutatnak jellegzetességeket, mint Budapesten, vagy vidéki nagyvárosokban. (Kecskemét, Cegléd, Győr, Veszprém, Székesfehérvár stb.)

 

MUNKAÜGYI PER-KIRÚGÁSOK SZAKMAI KÉRDÉSEI

 

Nemzetközi tapasztalatok a munkahelyeken kialakult jogsérelmeknél a profi munkajogi mediáció, munkaügyi mediáció hatékonyságát igazolják.

Kirúgott vezetők, kirúgott alkalmazottak lehetőségei nyitottak a sikeres munkaügyi vitára, vitarendezésre.

 

Egykor jól termelő gyárak munkatársait már kirúgták.
Egykor jól termelő gyárak munkatársait már kirúgták.

 

Irodánk több nyelven folytat egyeztetést a munkavállalók vitarendezésében Németország, Hollandia, Svédországban lévő munkáltatókkal, anyavállalatokkal.

 

Munkaügyi peres eljárások belső határideje igen rövid, így a peres tapasztalatokkal rendelkező profi munkaügyi mediátor szakirodát szinte a jogsértés másnapján meg kell keresni a siker érdekében!

A munkaügyi per a Pp. (Perrendtartás) önálló részeként ölt szabályozási formát.Pp.349.§

 

MUNKAJOGI VITÁK, PERES ÜGYEK

 

A törvényszék székhelyén müködő munkaügyi bíróság előtt a kereset beadására, perek indítására munkajogi vitában szűk a határidő.

Keresetekben már az illetékesség eltér a megszokott szabályozástól, itt a munkáltató székhelye az irányadó.

 

Munkaügyi kereset összeállítása nem célszerű a vitarendezés szempontjából, ha a jogvita rendezésére nem történt megelőző lépés, mert a munkaügyi per kockázatokat is hordoz.

 

Bírósági per kiváltása idő és költség megtakarítás a munkavállalónak.

 

 

Ok nélkül kirúgva, személyiségi jogok megsértve!

Gazdasági élet hátterében jelennek meg a munkaügyi jogviták, munkaügyi konfliktusok.

Minél nehezebb a vállalkozásoknak, annál több a kirúgott vezető, ok nélkül elbocsátott dolgozó.

 

Ok nélküli kirúgások igazi motívuma politikai, vagy helyi érdekviszonyok az önkormányzatoknál, hivataloknál.

Ilyenkor a jogsértések a fantáziát túlszárnyaló módon adódnak össze.

Irodánk a pszichológusok – profi mediátorok – munkaügyi perekre szakosodott jogászok – ügyvédek együttes munkájával vesz részt a hazai és nemzetközi munkáltatóval kapcsolatos jogvitákban!

 

Munkahelyeken a személyiségi jogok sérelme gyakran fordul elő!
Munkahelyeken a személyiségi jogok sérelme gyakran fordul elő!

 

Munkavállaló mindig hajlamos a mediációra, a reális egyezségre megfelelő szakértőkkel – ehhez azonban a vállalkozások vezetői, főnökei nem mindig megfelelő partnerek.

 

Munkavállaló utolsó lehetősége a munkaügyi per.

 

Új munkajogi szabályozás egyik dolgozói tévhite volt, hogy pernyerés az állás visszaszerzését jelentette volna, mint a törvényi változások előtt.

 

Megszületett bírósági döntések, egyezségek és jogi tanácsadások mára bevitték a köztudatba, hogy a per megnyerése nem jár a régi munka visszaszerzésével!

 

SZAKÉRTŐK – MUNKAÜGYI PER, MUNKAÜGYI VITARENDEZÉS

 

Munkaügyi per indításának kockázatát részben csökkenti, hogy a jogorvoslatok minden szintjére a munkaügyi perben a munkavállaló költségkedvezményt kap.    Ez munkaügyi per költségeiben valódi kedvezmény.

 

Alacsonyabb, vagy közepes jövedelemmel a költségmentesség igénybevehető.

 

Munkaügyi per kimenetele azonban a bizonyítások miatt kockázatos – jobb megoldás a reális egyezségekre törekvő reálmediáció!

 

Felmondások vezetőnek, alkalmazottnak, kirúgott dolgozók és vitatott ügyek

Van akit váratlanul ér, mások sejtik a légkörből, hogy kirúgják őket állásukból, munkahelyükről.

Munkavállalók kiszolgáltatottsága igen erős mértékű, a szakmai segítség vitatott felmondásnál, vitatott elbocsátásnál szükséges.

 

MUNKAVÁLLALÓK SZAKMAI PARTNERE – MUNKAÜGYI PEREK KIVÁLTÁSA!

 

A munkáltatót számos szabály köti, de ezek egy része nem pontos és több módon alakítható.

Ilyen a munkáltató számára előírt kötelezettség az indoklási kötelezettség.  Bírósági tárgyalások közbeni ADR vitarendezések lényeges kérdése, valós indokok álltak-e a felmondás mögött.

Bírósági perben ezt vitatni lehet és a bizonyítás a munkáltató kötelessége, de a szakszerű kereseti kérelem alapja a vitatásnak.

 

Európában a munkaügyi perek kiválthatóak!
Európában a munkaügyi perek kiválthatóak!

 

Komoly támogatás a várandós nők esetében az Alkotmánybíróság 17/2014. döntése, amely az előzetes bejelentési kötelezettséget érinti a várandósság és munkavállalást illetően.

Jogellenes elbocsátás, nem jogszerű felmondás rendszeresen előforduló jogsérelmek, amelyeknél a megfelelő eljárások rendelkezésére állnak a munkavállalóknak.

 

Minden jogvitánál a jogsértő felmondásoknál tisztában kell lenni a határidők rövidségével, a bírósági per elkerülésének jó jogi megoldásával, a bírósági perek kereseteinek összetettségével.

Jogellenes felmondásnál az ADR jogvita rendezések célravezetőek, mert a felvetett jogsérelmek higgadt áttekintése tudatosítja a munkáltatót esetleges jogszerűtlen lépéseivel.

 

Itt azonban a pártatlan, semleges munkaügyi mediátor szakemberek megbízása nélkülözhetetlen.

MUNKAÜGYI PEREK, JOGVITÁK OKOS MEGOLDÁSSAL!

Jogi vita az elbocsátás, felmondás körül – Munkavállaló munkaügyi per előtt

Jogi vita a kirúgott vezető, elbocsátott dolgozók, elküldött alkalmazottak részéről számos esetben joggal kezdeményezhető a szabályok megsértésével történő munkáltatói felmondások miatt.

 

MUNKAÜGYI PEREK ELŐTT – JOGVITA FELMONDÁS, KIRÚGÁS ÜGYEIBEN

 

Egy kellemetlen tipp a törvény részéről a fegyelmi lehetősége. Ismét a sokrétű, bizonyíthatóságában korlátozott munkahelyi világban egy jogi lehetőség a munkavállaló nem megengedett tevékenységének, mulasztásainak szankcionálására.

 

Európában a munkaügyi perek kiválthatóak!
Európában a munkaügyi perek kiválthatóak!

 

Nem kell messze mennie a munkáltatónak, ha az új Mt. 56.§ alapján okot keres a munkavállalónál annak alkalmazására. Valódi indítékként a fegyelmi mögött, az eldöntött felmondás, kirúgási szándék, gazdasági kényszer áll.

 

Több lényeges határidő közül a legkritikusabb a 30 napos szabályozás. A fegyelmi közlésétől számított 30 napon belül van módja a dolgozónak, alkalmazottnak a fegyelmi miatt bírósághoz fordulnia!

Ez a napi életviszonyok között a megfelelő szakember, szakmai vitarendezés megindításához igen szűk időtartam.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS-INFORMÁCIÓK-MUNKAÜGYI PEREK ELŐTT

 

Munkaügyi per megindítása nem az ügyfél önálló lehetősége a tapasztalatok szerint. Már a munkaügyi keresetben a pertárgyérték meghatározása is szakmai tudást igényel.

 

Munkavállalóként, alkalmazottként a megszigorodott eljárási szabályok között elbocsátáskor, felmondáskor nem érdemes, nem célszerű egyedül keresettel élni.

 

Munkaügyi jogvita lehetőleg szakmai munkaügyi vitarendezés eljárásában kezelhető jól, a munkaügyi per másodlagos. Ha a munkaviszony kerül a jogvita központjába, akkor a pertárgyérték az 1 éves átlagkeresettől függ.

Elbocsátás, felmondás vitatottság esetén azonnali lépéseket igényel a munkavállaló, dolgozó részéről.

 

Ha Önnek van fegyelmi miatt, kirúgás miatt jogvitája itt tud bejelentkezni!

 

 

 

 

Ha kirúgtak a munkahelyemről – Elbocsátott vezető, elbocsátott alkalmazott útmutató

Nem kell messze menni lakókörnyezetünkben, baráti társaságban, hogy találkozzunk elbocsátott vezetővel, elbocsátott alkalmazottal, elbocsátott dolgozóval és a felmondás körüli anomáliákkal.

Hogyan jut el egy munkavállaló a munkahely utálatáig?

 

MUNKAÜGYI JOGVITÁK – MUNKAÜGYI PEREK KÖZVETLENÜL

 

A jogsérelmek személyes meghallgatásán az előadásokból igen nyers, életszerű példák kerülnek ki. Ezek közül csak néhányról teszünk itt említést:

– Munkahelyen, munkarészlegben történő “kipécézés”, “ugráltatás” kialakulása.

– Rossz közhangulat a munkahelyen, túlzó és kapkodó vezetői stílus miatt mindenki stresszben van.

– Személyiségi jogi sérelmek munkahelyen , nyári bikinis fotó megjegyzésekkel tarkítva a munkatársak előtt.

– Eltanult ötletek, “ellopott vizsgálat eredmények, publikációs gondolatok munkahelyen.

Felmondás előtt, munkaügyi perek előtt forduljon hozzánk!
Felmondás előtt, munkaügyi perek előtt forduljon hozzánk!

Út a kirúgásig, a felmondásig!

 

Magyarországon még a munkaviszony közbeni munkahelyi jogvita rendezés (reál mediáció munkahelyen) nem gyakori, kevéssé kihasznált lehetőség.

Jó adottsággal rendelkező középvezető tanult, vagy ösztönös módon betölthet részlegesen ilyen szerepet.

Budapestről, Székesfehérvárról, Egerből, Miskolcról és más városokból a jogsértett munkavállalók arról számolnak be, hogy a belső munkahelyi induló konfliktusok maguktól burjánzanak, ez lesz a kirúgás illetve felmondás eredendő motívuma.

 

KIRÚGÁS, FELMONDÁSOK JOGVITÁI – INFORMÁCIÓK, ÜGYFÉLFOGADÁS

 

Felmondás, kirúgás profi ADR jogvitarendezést, profi munkaügyi mediációt igényel a per előtt és munkaügyi per közben!

 

Vezetői elbocsátások, vezetői kirúgások kezelése szakmailag más feladat, mint a beosztott dolgozók kirúgásának szakmai munkája a munkajogi vitarendező eljárásban.

A munkaszerződés és mellékletei, a felmondás körülményei, a személyiségi jogok sérelmei az eljárásban fokozatosan jönnek elő az ADR eljárás hivatalos ülésein, vagy a bírósági tárgyalások után az ADR eljárás folyamatában.

Megoldás mindig kialakulhat, időráfordítás kérdése.

 

Munkaügyi peres és permegelőző szakértői irodánkban több nyelven zajlik a kapcsolatfelvétel a vitarendezés céljával hazai és külföldi székhelyű vállalatokkal.

 

 

 

 

Elbocsátott vezető, kirúgott alkalmazott – Munkaügyi perek, munkajogi viták

Változott a munkaügyi viták, munkaügyi jogsérelmek jogi környezete, munkaügyi bíróságon zajló perek gyakorlata az utóbbi években.

 

KIRÚGOTT VEZETŐ, FELMONDÁSSAL ELKÜLDÖTT DOLGOZÓK – INFORMÁCIÓK ÉS ÜGYFÉLFOGADÁS!

 

Bíróságon a keresetek részletesebb és bonyolultabb igényeknek szükséges, hogy megfeleljenek,hamarabb születnek ítéletek és a bizonyítás nehézségei nem kedveznek a dolgozónak, elbocsátott alkalmazottnak.

 

Külföldön sem könnyű, idehaza több a váratlan kirúgás és elbocsátás.
Külföldön sem könnyű, idehaza több a váratlan kirúgás és elbocsátás.

Munkaügyi jogvita esetek mindig függnek a munkahelyi kultúrától, környezettől és munkatársaktól.

Kirúgás veszélye esetén érdemes alaposan mérlegelni melyik közvetlen munkatárs, régebben elbocsátott kollégára számíthatunk.

 

ELKÜLDÖTT MUNKAVÁLLALÓK – SZAKMAI INFORMÁCIÓK, MUNKAÜGYI PEREK ELŐTT!

 

Jellemzően a munkavállalók részéről komoly könnyebbséget jelent, ha kirúgás másnapján megkeresi a munkaügyi vitarendezés szakértői irodáját, ahol kollégáinkkal megindulhat az ADR munkajogi vitarendezés előkészítése.

 

Munkaügyekben a bírósági per közben van lehetőség a tárgyalásoktól függően ismételt munkajogi mediáció felvetésére, kiértékelésére.

 

Vidéken és Budapesten magabiztosabb lehet a munkavállaló, ha bizonyítani lehet, hogy felmondása jogsértő, nem indokolt. (Hirtelen vezetői döntéseknél, összekapott felmondásnál ez tapasztalható.)

 

Munkajogi mediáció eljárásának előkészítésekor az is erősíti a munkavállaló érvelését, ha jelentős tartalmak hiányoznak a régebbi munkaszerződéséből.

 

Ezért van jelentősége, hogy az első konzultációra hozzák magukkal levelezéseiket, munkaszerződést, felmondást más kiegészítő irataikat!

Kirúgott munkatárs, elbocsátott dolgozók jogsérelmei, jogvitái

Munkavállalóként a munkahely konfliktusok és sikerek terepe.    Az új Mt. szabályozása a munkavállalók számára kevesebb védelmet hagynak meg, több a munkáltató számára visszaélésre alkalmat adó magatartáshoz elvezető életszerűtlen jogszabály okoz komoly munkahelyi konfliktusokat.

 

ELBOCSÁTOTT  MUNKATÁRSAK, KIRÚGOTT  VEZETŐK  SZEMÉLYES  ÜGYFÉLFOGADÁSA!

 

Ennél még gyakoribb a személyiségi jogok megsértése munkahelyeken kollégák, vagy vezetők részéről.

 

Ha felmondtak Önnek, ha sérelmes körülmények között kirúgták állásából nincs mit tenni, azonnal a munkaügyi jogviták szakmai irodáját érdemes felkeresni, ahol a pereskedés előtti hivatalos jogvita rendezés gyors eredményt hozhat.

Munkajogi vitákban jellemző, hogy egy 3-5 napon belüli munkajogi mediáció kezdeményezése a pártatlan, semleges szakértők útján a KKV elbocsátási vitáiban hatékony megegyezést hozhat.

Egykor jól termelő gyárak munkatársait már kirúgták.
Egykor jól termelő gyárak munkatársait már kirúgták.

Munkahelyi konfliktusok erősebbek, ha a munkaszerződés nem kellően alapos, részletes és kidolgozott.

Jogvita az elbocsátás miatt jellemzően a munkaszerződés rendelkezéseiből indulhat ki. A megkövetésnek, módosított munkafeltételeknek számos jó példája kerül ilyenkor az egyezségek részletei közé.

 

Munkajogi vitarendezés érinti a felmondási tilalmak területét, a felszínen nem látható személyiségi jogsérelmeket stb.

Lényeges jogvita részlet a felmondásoknál a végkielégítés és a munkavégzés alóli felmentés témakörei.

 

Bírósági perek előtt a hatékony jogvita rendezés irodánkkal megteremti a független helyszínnel, pártatlan szakemberekkel folytatható ADR jogvita rendezés eljárását.

Sérelemdíj és végkielégítés a munkaügyi vitarendezésben, bírósági perben

Legyen szó iskoláról, vagy üzletről a munkavállaló számára a jó munkaszerződés (vita esetére alaposan kidolgozott stb.) és a munkajogi ADR vitarendezés adja a munkahelyi konfliktusban az igazi támaszt.

 

Az új Mt. több megfogalmazásában érzékelteti, hogy rosszabb lehet a munkavállaló mozgástere a fentiek hiányában zajló felmondás, elbocsátás jogi eseteiben, vitáiban.

 

ÜGYFÉLFOGADÁS  FELMONDÁS,  ELBOCSÁTÁS  JOGVITÁIBAN!

 

Általában a jogsérelemmel érkező középvezetők, védett korban dolgozók, fiatal munkavállalók a munkaügyi viták kirobbanását nem várt eseményként élik meg, rövid előzménnyel.

 

Mit tegyünk, ha felmondás kerül a karácsonyfa alá 5-10 év után?
Mit tegyünk, ha felmondás kerül a karácsonyfa alá 5-10 év után?

 

Kényes kérdés és a végkielégítést a dolgozó hátrányára befolyásolja az új szabályozás kissé életszerűtlen  meghatározása, megkötése.

 

Ma a jogsérelmek zömében megjelenik a munkáltatói önösség, “rájátszás” a felmondás előtti időszakban.

 

Ezek a “rájátszott munkahelyi konfliktusok” a munkáltató részéről a munkajogi vitarendezési eljárásban gyorsan előkerülnek, különféle indokokkal.

Végkielégítéstől eshet el az a hosszú ideje egy helyen dolgozó, aki határidőket megszeg, munkatársaival ismételten méltatlan, megalázó módon kommunikál stb.

 

MUNKAÜGYI PEREK VIDÉKEN, BUDAPESTEN MEGFONTOLTAN!

 

Ilyen ügyeket a munkáltatók gyakorta generálnak, a függő helyzetben lévő szervilisebb munkavállalóik bevonásával. Ezek a generált munkahelyi események a munkavállaló hátrányát idézik elő.

 

Vidéki munkahelyeken a személyiségi jogok megsértése a munkáltatói érdekre hivatkozással fordul elő, mely jogsérelmek igényt jelenthetnek sérelemdíj formájában.

 

Ezért nagyon hasznosnak és szükségesnek tartjuk a felmondás előtt, vagy felmondás után azonnali személyes konzultációt Önökkel!

 

________________________________§ ______________________________
 

Fontos információ ügyfeleknek!

Kérjük jegyezze fel az ügyfélszámunkat és őrizze meg!
Adja tovább barátjának, nehéz helyzetben lévő családtagjának, ismerősének!
Munkaügyi viták, felmondások és bírósági tárgyalások előtt számíthat munkánkra!Peres ügyeiben, per előtti jogvitáiban irodánk személyes konzultáció után megbízásokat fogad el.
Belföldről 06-302-164-102 (hétköznap 10-18h)

Elbocsátott tanárok, kirúgott óvónők munkaügyi perei, egyezségek a bírósági tárgyalásig

Különösen érzékeny a közismert munkavállalók, így tanárok, óvónők elbocsátása a kerületi intézményekből, vidéki városok intézményeiből.

 

ELBOCSÁTOTT TANÁROK, ÓVÓNŐK ÜGYEIBEN INFORMÁCIÓK, SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS!

 

Diplomával rendelkező dolgozók ügyeiben a felmondás előtt már “megmérgezett hangulat”, majd gyakorta kreált fegyelmi eljárások jelentik az előzményeket.

 

Tanárok és óvónők elbocsátása mindig vizsgálandóvá teszi a vitarendezés egyezségei során a munkáltatói utasítások, munkáltatói mulasztások tényeit, kérdéseit.

 

Munkavállaló élete az idő fogságában van.
Munkavállaló élete az idő fogságában van.

 

Tanárok, óvónők általában több, mint 3 éve folyamatosan vannak munkaviszonyban, így egy jogsértő felmondás, elbocsátás esetén joggal jelenik meg a kártérítés, sérelemdíj tételei a munkaügyi jogviták vitarendezésében.

 

Sok településen egy gimnázium, egy felsőoktatási intézmény van, így a tanárok, óvónők, egyetemi tanárok elbocsátása jelentős egzisztenciális megrázkódtatást jelent az érintett diplomás dolgozóknak.

 

FELMONDÁS, ELBOCSÁTÁS JOGSÉRELMEI – VITARENDEZÉS ÉS ELJÁRÁSOK MUNKAÜGYI VITÁKBAN!

 

Szakmai munkánk keretei között a tanárok, óvónők kiemelt figyelmet kapnak, mivel sokan egyedül nevelnek gyereket, a munkajogtól távol áll mindennapi feladatuk.

 

Vidéki városokból jelentkezők számára a hatékony eljárás mellett a diszkréciót és határozott vitarendezési kezdeményezéseket biztosítjuk.

 

________________________________§ ______________________________
 

Fontos információ ügyfeleknek!

Kérjük jegyezze fel az ügyfélszámunkat és őrizze meg!
Adja tovább barátjának, nehéz helyzetben lévő családtagjának, ismerősének!
Munkaügyi viták, felmondások és bírósági tárgyalások előtt számíthat munkánkra!Peres ügyeiben, per előtti jogvitáiban irodánk személyes konzultáció után megbízásokat fogad el.
Belföldről 06-302-164-102 (hétköznap 10-18h)

Munkaügyi viták – Munkavállalók a bíróságon

 

Munkahelyen a légkör és a munkahelyi hierarchia meghatározza a munkavállaló jogainak tudatosítását és érvényesülését a magyar ügyek tapasztalatai szerint.

 

Különös szakmai tapasztalat, hogy a külföldi székhelyű nagy cégek magas munkajogi vitarendezési kultúráját, a magyarországi magyar munkahelyi vezetők már nem gyakorolják azonos színvonalon.

 

 

FELMONDÁSOK, KIRÚGÁSOK, ELBOCSÁTÁSOK – MUNKAÜGYI PER MEGELŐZÉSE

 

 

Ez több erőfeszítést jelent a dolgozók számára, ha a munkaügyi bírósági per előtt a vitarendezést kezdeményezik.

Ilyenkor szakmai munkánk kiterjed a fordításra és a vitarendezésről a külföldi székhely tájékoztatását írásban és személyesen. (Hazai leányvállalat elbocsátásainál a Holland, vagy Németországban lévő vezetőség tájékoztatása stb.)

 

Munkaügyi per részben megelőzhető!
Munkaügyi per részben megelőzhető!

 

Magyarországon a dolgozók jogsérelmeiket elsősorban a felmondás körül fedik fel, ekkor fordulnak a munkaügyi vitarendezés, munkaügyi perek megoldása szakmai irodáihoz.

 

Munkaügyi pereket megindítani még felkészült szakemberekkel is jelent ügyleti kockázatot a munkavállalónak, ezért lényegesnek tartjuk a bírósági kereset előtt az ADR munkajogi vitarendezés eljárását és kezdeményezését minden pereskedő részéről.

 

 

MUNKAÜGYI PER – MUNKAJOGI VITÁK A KIRÚGÁS KÖRÜL

 

 

Budapesten az elbocsátások, felmondások, kirúgások után a munkavállalók élnek a tájékozódás, a jogi vitarendezés specialista szakembereinek és irodáinak felkeresésével.  Vidéken munkaügyi perekben Győrben, Veszprémben, Nyíregyházán,Kecskeméten,Székesfehérváron, Balaton mellett, vagy éppen Szegeden a jogsérelmek szakmai értelmezése, a munkajogi vitarendezés megismerése már kisebb arányú.

 

Szakmai és piaci tapasztalataink szerint munkajogi sérelmekben kiemelkedően jó lehetőség a bírósági per kiváltása a munkaügyi bírósági permegelőzés szakirodáival.

 

Hirtelen kimondott felmondások egy hivatalos munkajogi vitarendezéssel a kisebb vállalkozások munkavállalóinál a munkahely visszanyerését jelenthetik.                        Munkaügyi jogviták, munkajogi viták rendezése, perek kiváltása személyes ügyfélfogadással!

 

Dolgozó sorsa 2018! Munkaügyi per előtt mindig forduljon hozzánk!

Eddig  sem egyszerű volt a jog hálójában eligazodni a dolgozónak, alkalmazottnak, ha nem adták ki jövedelmét, nem adták ki dokumentációját és kirúgták vitatható módon!

Személyes beszámolóikban a munkavállalók már szinte előkészített jogsértésekről számolnak be, amikor váratlanul behívják őket a  vezetőkhöz! (Egyoldalú kirúgást kölcsönös felmondásnak leplezni, szinte általános munkahelyi terror!)

 

Ez az év, a munkajogi perekben is gyökeres változásokat hozott, hiszen maga az új Pp. változott meg.

A régi gyakorlat, régi munkavállalói szóbeszédek évtizedes elképzelései a munkaügyi perekről – januártól a múltté!

Döbbenetesen új lesz a bíróságok és a munkavállalók, mint ügyfelek számára, hogy a perek szakaszokra oszlanak. (Több beadvány, több végzés – kevesebb tárgyalás stb.)

Gondolja át valóban részletes számításokat, bizonyításokat kíván megtenni a mindennapi élete folytatása helyett?!

 

Minden munkavállaló számára jobb, ha el tudja kerülni az új pereskedési gyakorlatot! (Több bürokrácia, egész számítási sorok elvárása a dolgozóktól stb.)

Ezért fontos a dolgozó, az alkalmazott részéről a felmondás napját követő pár napon belül irodánkat, ügyfélfogadási időben felkeresni!

Tiszta munkaügyi per lényege, az első tárgyalást elkerülő a munkavállaló és munkaadó közötti korrekt és megnyugtató egyezség!

 

chains-19176_640[1]
Dolgozóként, titkárnőként, tanárként sok a jogsérelem, kevés a lehetőség a munkára! Forduljon hozzánk bátran!

2018-ban fontos tanácsok közül néhány:

  • Felmondás közléséhez ne egyedül menjen (két tanú jelenléte stb.), vagy írásban kérje annak postázását!
  • Ne várjon munkaadói szóbeli ígérgetésekre a felmondás megtörtént közlését követően!
  • Haladéktalanul keresse fel a munkajogi vitarendezés szakmai ügyfélfogadását! (Vitarendezés megindítása!)

 

Irodánk szakmai tapasztalata minden dolgozónak sokat jelent, amikor munkahelyén jogsérelem érte!

Vidékről és Budapestről keresse irodánkat a profi jogi megoldásért, a perek egyszerűsítéséért, kiváltásáért!                  Mi együtt gondolkodunk Önnel!

Kérjen időpontot a 06-305-992842 (munkanapokon 10h-18h)!